Інститут Кураторства

 буковинського державного медичного університету

Вітаємо 

на платформі інституту кураторства 

Буковинського державного медичного університету

Інститут кураторства у нашому університеті розвивається різновекторно, 

орієнтуючись на Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. 

Концепція його діяльності передбачає, що куратор виконує функції координатора навчально-виховних дій студента, здійснює культурно-виховний супровід становлення його як особистості, 

а, отже, є ключовою фігурою в освітньому середовищі групи

Концепція діяльності

Інновації 

Участь у формування професійних компетентностей та індивідуальної освітньої траєкторії студентів 

Супровід 

Забезпечення освітньої, інформаційної, організаційної, консультативної та соціальної підтримок

Студентоцентризм

Наявність ефективних інструментів для підвищення якості освіти та інноваційні педагогічні технології

Виховна складова

Морально-етичне виховання та академічна доброчесність 

Soft Skills 

Програма розвитку соціальних навичок 

Таланти та дозвілля

Студентська рада, школа молодого науковця, школа лідера, науково-практичні конференції, волонтерська група, гуртки, народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Трембіта» 

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ.pptx